Algemene betalingsvoorwaarden

Bij vertraging in de betaling en na het versturen van de eerste herinnering zonder kosten volgens de voorwaarden en termijnen zoals beschreven in artikel XIX.2 van de Wet van Economisch Recht, dient de klant te voldoen aan de volgende betalingsverplichtingen.

Vergelijkbare rente en een vaststaande vergoeding zijn ook verschuldigd aan de klant in het geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door het bedrijf. Deze worden berekend op basis van de werkelijke schade die door de klant is geleden en aangetoond.