anamnese

Overloop met ons je medische voorgeschiedenis. Hou ons steeds correct op de hoogte welke medicatie ingenomen wordt, in het bijzonder de bloedverdunnende medicatie.